Tematy

Zlecenie z limitem

Użytkownik może chcieć samodzielnie podjąć działanie polegające na ustaleniu ceny, po której ma zostać otwarta nowa pozycja, zamiast działać na podstawie ceny rynkowej; służy do tego zlecenie z limitem ceny.

Za pomocą zlecenia z limitem ceny użytkownik może poinstruować giełdę, aby otworzyła krótką lub długą pozycję po określonej przez siebie cenie dla danej kryptowaluty, gdy rynek osiągnie tę cenę. Instrukcja ta nie zostanie wykonana, jeśli rynek nigdy nie osiągnie określonego poziomu cenowego. Ze względu na czas, jaki może zająć realizacja zlecenia, Geco.one oferuje możliwość wyboru dłuższych ram czasowych, które uwzględniają opóźnienie w otwarciu zlecenia Limit.

Polega ona na otwarciu długiej pozycji po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa i krótkiej pozycji po cenie wyższej,

Na przykład, zlecenia z limitem ceny dzielą się na dwie kategorie:

Kup Limit

Jeśli uważasz, że rynek prawdopodobnie wzrośnie, możesz wybrać niższą cenę niż obecna cena rynkowa. Zlecenie zostanie wykonane i będzie ważne, gdy ustawiona cena zostanie osiągnięta.

Sell Limit

Z drugiej strony, jeśli uważasz, że rynek będzie spadać, można ustawić większą cenę spustową dla krótkiej aktywów.

Zobacz inne typy zamówień:

Rozpocznij trading

Rozpocznij