Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana w języku angielskim i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, rozbieżności lub niejasności pomiędzy tłumaczeniami, wersja angielska będzie rozstrzygająca.


Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BTC Trading Company Ltd. Międzynarodowa spółka handlowa zarejestrowana na Seszelach pod numerem 221315, z siedzibą pod adresem Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles. (zwana dalej "My"/"Nasze"/"My")


Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam swoich danych osobowych.


ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem strony internetowej - geco.one" i/lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (zwanych dalej łącznie"Platformą").

Niniejsza Polityka prywatności opisuje prawa do ochrony danych, które przysługują Państwu w związku z obowiązującym prawem, takie jak prawo do sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania, które prowadzimy.


JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik ma kontrolę nad ilością i rodzajem informacji, które przekazuje nam podczas korzystania z naszej Platformy.

Podczas przeglądania naszej Platformy, aby dowiedzieć się więcej o naszej Platformie, jesteś traktowany jako odwiedzający i nie musisz przekazywać nam żadnych Danych Osobowych. Podczas korzystania z naszej Platformy, automatycznie zbieramy pewne informacje komputerowe poprzez interakcję telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Stroną. Takie informacje są zazwyczaj uważane za informacje nieosobowe.

Zbieramy również informacje geograficzne, gdy odwiedzasz naszą Platformę, aby określić Twoją aktualną lokalizację w celu określenia miasta, w którym się znajdujesz i wyświetlenia informacji z odpowiednimi danymi lub reklamami.

Zbieramy dane osobowe, czyli informacje, które nam przekazujesz, wypełniając formularze na Platformie lub nawiązując z nami kontakt. Obejmują one informacje, które podajesz podczas rejestracji w celu korzystania z Platformy, subskrypcji którejkolwiek z naszych usług, zawierania transakcji na Platformie, uczestnictwa w forach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych na Platformie, udziału w konkursie, promocji lub ankiecie oraz podczas zgłaszania problemów. Należy pamiętać, że jeśli skontaktują się Państwo z nami, będziemy przechowywać zapis tej korespondencji.


Dodatkowo, zbieramy:

 • Dane dziennika;
 • Informacje automatyczne - informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której weszliście Państwo na Platformę, nazwę strony internetowej, na którą kierujecie się Państwo po opuszczeniu naszej strony internetowej. Informacje te obejmują również adres IP Twojego komputera/serwera proxy, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Internetu, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego oraz system operacyjny komputera. Wszystkie te informacje wykorzystujemy do analizowania trendów wśród Ciebie i innych w celu ulepszenia Platformy;
 • Informacje o transakcji - w tym data, godzina, kwota, użyte waluty, kurs wymiany, dane beneficjenta, dane i lokalizacja sprzedawcy związane z transakcją, adres IP nadawcy i odbiorcy, nazwa nadawcy i odbiorcy oraz informacje rejestracyjne, wiadomości wysłane lub otrzymane wraz z płatnością, informacje o urządzeniu użytym do ułatwienia płatności oraz użyty instrument płatniczy.


JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Szanujemy prywatność użytkownika podczas korzystania z Platformy i zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia wszystkich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe Użytkownika przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Dysponujemy niezbędnymi i odpowiednimi środkami i procedurami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić, że Państwa informacje pozostają bezpieczne przez cały czas.

Regularnie szkolimy i uświadamiamy wszystkich naszych pracowników, jak ważne jest utrzymywanie, zabezpieczanie i szanowanie danych osobowych i prywatności użytkowników.

Dane osobowe, które przekazujesz nam podczas składania wniosku o otwarcie konta lub korzystania z Platformy, są klasyfikowane jako zarejestrowane informacje, które są chronione na kilka sposobów. Dostęp do zarejestrowanych informacji uzyskujesz po zalogowaniu się na swoje konto. Zarejestrowane informacje są bezpiecznie przechowywane w bezpiecznym miejscu, a dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby. Wszystkie dane osobowe są przesyłane do nas za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, a zatem podejmowane są wszelkie uzasadnione środki, aby zapobiec przeglądaniu takich informacji przez osoby nieupoważnione. Przekazane nam dane osobowe, które nie są klasyfikowane jako zarejestrowane informacje, są również przechowywane w bezpiecznym środowisku, a dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel.


JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? PODSTAWA PRAWNA I CEL.

Używamy Państwa Danych Osobowych do komunikacji z Państwem oraz do administrowania, dostarczania, ulepszania i personalizowania usług dostępnych na Platformie

Chartis może również generować dane ogólne na podstawie zgromadzonych Danych Osobowych i wykorzystywać je do własnych celów.

Możemy również wykorzystywać takie dane do komunikowania się z Państwem w związku z innymi produktami lub usługami oferowanymi przez nas lub naszych Partnerów.

Możemy przekazywać wiadomości o firmie, promocje oraz informacje związane z naszymi produktami i usługami świadczonymi na naszą rzecz. Możemy udostępniać Dane Osobowe osobom trzecim, aby pomóc nam w realizacji naszych projektów marketingowych i promocyjnych lub w wysyłaniu komunikatów marketingowych.

Gromadzimy Państwa Dane Osobowe dla celów wymaganych przez prawo, w szczególności: w odpowiedzi na żądania właściwych sądów oraz organów władzy publicznej, takich jak organy prowadzące dochodzenia.


DZIECI

Usługi dostępne na Platformie nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, dlatego też nie zamierzamy przetwarzać ich danych osobowych.

Jeśli dowiemy się, że przetwarzaliśmy dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia, usuniemy te dane tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat lub nie jesteś pełnoletni w swoim kraju, nie wprowadzaj żadnych Danych Osobowych na Platformie.


TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Państwu znaczna liczba praw związanych z Państwa Danymi Osobowymi, takich jak np:

 • Prawo do dostępu i zmiany Danych Osobowych przechowywanych przez Chartis. Użytkownik ma prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas Informacji osobistych na jego temat. Ponadto, mają Państwo prawo do poprawiania lub aktualizowania swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia Danych Osobowych Jeśli nie chcesz korzystać z Platformy lub chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, możesz poprosić nas o trwałe usunięcie Twojego konta. W takim przypadku Twoje żądania mogą zostać spełnione poprzez usunięcie Danych Osobowych w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo i przepisy. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu zachowania zgodności z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania, możemy nadal przechowywać Państwa informacje, ale nie będziemy ich dalej wykorzystywać.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam Państwo przekazali, w "powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego". Umożliwia to Państwu uzyskanie i ponowne wykorzystanie Państwa informacji dla własnych celów w ramach różnych usług.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Państwa Danych Osobowych do własnych celów. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, kontaktując się z nami. Prawo to obejmuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych i reklamowych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz skorzystać z tego prawa, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane bez uzasadnienia lub niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Należy pamiętać, że istnieją wyjątki od wyżej wymienionych praw użytkownika. Ponadto, w niektórych okolicznościach, dostęp do Danych Osobowych może zostać odmówiony, jeśli udostępnienie informacji ujawniłoby Dane Osobowe innej osoby lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia takich informacji. Ponadto, jeśli niektóre dane są niezbędne do utrzymania Platformy lub jeśli jest to wymóg prawny, możemy zachować takie dane przez okres, w którym są one potrzebne lub wymagane, nawet jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę lub usunie swoje konto. Takie informacje nie będą traktowane jako podlegające usunięciu.


Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem:


 • Email - support@geco.one
 • Adres - Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje informacje w związku z wykonywaniem usług na Platformie i tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać Twoje informacje tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.


UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy zawrzeć umowę z osobami trzecimi, które muszą znać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia, ulepszania itp. platformy. W celu zapewnienia nam usług kontraktowych, usługodawcy ci są zobowiązani do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności i są ograniczeni do korzystania z informacji zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik zgadza się, że możemy udostępniać i przekazywać informacje o użytkowniku osobom trzecim, które są naszymi kontrahentami. Udostępnianie informacji jest możliwe tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Bez względu na odmienne postanowienia niniejszej Polityki prywatności, możemy zachować lub ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli uznamy, że jest to konieczne dla zachowania zgodności z prawem, przepisami, procedurą prawną lub żądaniem rządowym; w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby; w celu rozwiązania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub w celu ochrony praw lub własności naszej lub naszych użytkowników.


ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona według naszego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do jej okresowego przeglądania, aby być świadomym zmian, które mogliśmy wprowadzić. Uważne czytanie i sprawdzanie wszelkich modyfikacji jest Twoim obowiązkiem. Korzystając z Platformy, akceptujesz i zgadzasz się z Polityką Prywatności.


DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: support@geco.one.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty lewarowane mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Prosimy wziąć pod uwagę nasze Ujawnienie Ryzyka

Geco.one PAMM - "sprawdzone i skuteczne" narzędzie do zarządzania środkami

Geco.one, europejska cyfrowa platforma obrotu instrumentami pochodnymi w kryptowalutach, do końca 2021 roku, doda nową usługę do swojej platformy - rachunki PAMM (moduł zarządzania alokacją procentową).

Kompleksowy zestaw narzędzi Geco.one

Użytkownicy Geco.one znajdą kompleksowy zestaw narzędzi dostępnych bezpośrednio z ich w pełni konfigurowalnego obszaru roboczego. Skonfiguruj już teraz swoje doskonałe środowisko handlowe i handluj na swój sposób!

Pojawił się NOWY wygląd strony Geco.one oraz ulepszone LOGO.

Jako, że rok 2020 oficjalnie nadszedł, mamy przyjemność poinformować Państwa, że w końcu pojawił się NOWY i ulepszony wygląd naszej strony internetowej oraz LOGO firmy.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU
INWESTYCJA JEST RYZYKOWA, KAŻDY UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE DECYZJE I NIE POWINIEN GRAĆ ŚRODKIAMI KTÓRE SĄ POTRZEBNE DO PRZEŻYCIA. PRZED ZAWARCIEM TRANSAKCJI Z DEPOZYTEM ZABEZPIECZAJĄCYM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PRAWNIKIEM, KSIĘGOWYM LUB SPECJALISTĄ PODATKOWYM. JEŻELI KTÓRYKOLWIEK Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW JEST DLA CIEBIE NIE DO PRZYJĘCIA, NIE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZGADZASZ SIĘ NIE TRZYMAĆ ŻADNEJ Z FIRM, I TO ODPOWIEDNIO BYŁYCH, OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, WYKONAWCÓW, KONSULTANTÓW, UDZIAŁOWCÓW, DOSTAWCÓW, SPRZEDAWCÓW, USŁUGODAWCÓW, SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, POPRZEDNIKÓW, NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z HANDLEM BITCOINEM Z MARŻĄ, W TYM STRATY ZWIĄZANE Z HANDLEM BITCOINEM Z MARŻĄ.

ODNOTOWUJE SIĘ, ŻE FIRMA JEST W PROCESIE PRAWNEJ I REGULACYJNEJ ANALIZY MARGIN-TRADINGU BITCOINEM. PO ZAKOŃCZENIU TEJ ANALIZY, PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ZMIANIE ZAMIERZONEJ FUNKCJONALNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z WSZELKIMI WYMOGAMI PRAWNYMI LUB REGULACYJNYMI, KTÓRYM PODLEGA PRZEDSIĘBIORSTWO. OPUBLIKUJEMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZAWIADOMIENIE O WSZELKICH ZMIANACH, JAKIE ZDECYDUJEMY SIĘ WPROWADZIĆ W FUNKCJONALNOŚCI, A PAŃSTWA OBOWIĄZKIEM JEST REGULARNE SPRAWDZANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ POD KĄTEM TAKICH ZAWIADOMIEŃ. PO ZAKOŃCZENIU TEJ ANALIZY ZDECYDUJEMY, CZY NALEŻY ZMIENIĆ FUNKCJONALNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE FIRMA JEST W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA ANALIZY PRAWNEJ I REGULACYJNEJ MARGIN-TRADINGU BITCOINEM. PO ZAKOŃCZENIU TEJ ANALIZY, FIRMA MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ZMIANIE ZAMIERZONEJ FUNKCJONALNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z WSZELKIMI WYMOGAMI PRAWNYMI LUB REGULACYJNYMI, KTÓRYM FIRMA PODLEGA. BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZAWIADOMIENIE O WSZELKICH ZMIANACH, KTÓRE ZDECYDUJEMY SIĘ NA MODYFIKACJE FUNKCJONALNOŚCI, A PAŃSTWA OBOWIĄZKIEM JEST REGULARNE SPRAWDZANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ POD KĄTEM TAKICH ZAWIADOMIEŃ. PO ZAKOŃCZENIU TEJ ANALIZY PODEJMIEMY DECYZJĘ O EWENTUALNEJ ZMIANIE FUNKCJONALNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ.